Aktuality


Novější 1

Aktuální informaci k mostu 2447-1 Klíčany

Dobrý den,

Dovoluji si vám zaslat krátkou aktuální informaci k mostu 2447-1 Klíčany :

Od pondělí  22.7. 2019  začne na stavbě probíhat odtěžování zemního tělesa, odbourání hlav pilot a provedení zkoušek integrity pilot, jak jsem informoval v minulém emailu. Bohužel tedy od tohoto data zde již nebude možný průjezd .

Nástup nového  zhotovitele na dokončení rekonstrukce mostu, který je právě vybírán  veřejnou soutěží, předpokládáme v průběhu měsíce  srpna.  Jakmile budu vědět více, budu vás samozřejmě  informovat .

 

 

                                                                                                                                                                                                                               S pozdravem                   M. Týnek

 

 

 

 

 

 

 Miroslav Týnek

 mostní technik MH

 

  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

  příspěvková organizace

  Zborovská 11

  150 21 Praha 5

 

mob. 736 623 728

e-mail: miroslav.tynek@ksus.cz


Publikováno 20. 7. 2019 7:06
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Běh Zlončickou roklí

PROSPEKT.pdf


Publikováno 2. 7. 2019 5:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Opravy mostu 2447-1 Klíčany

Dobrý den,

Dovoluji si vám zaslat aktuální informaci k problematice opravy mostu 2447-1 Klíčany :

Zhotoviteli MPS Čepí  bylo předáno staveniště výše uvedeného mostu 15.10.2018. Od tohoto data bylo na  stavbě  provedeno pokácení stromů, odfrézování vozovky, snesení mostního svršku a provedena kompletní demolice stávajícího mostního objektu, který byl v havarijním stavu. Následně byly provedeny vrtané piloty pro nový mostní objekt. Dne 13.12. 2018 byla stavba, na základě nevhodných klimatických podmínek, přerušena.  Bohužel zhotovitel po zimní technologické přestávce neobnovil stavební práce, a to zřejmě z  kapacitních důvodů. Vůči zhotoviteli tedy začalo být od 1.5. 2019  uplatňováno penále dle smlouvy o dílo a  průběžně byl vyzýván, aby pokračoval v realizaci stavby. Protože zhotovitel na tyto výzvy nereagoval,  odstoupila KSÚS dopisem 30.5. 2019  od SoD na opravu tohoto mostu s tím, že bude vzniklou škodu po zhotoviteli vymáhat.

 

V současné době KSÚS připravuje odtěžení zemního tělesa, odbourání hlav pilot a provedení zkoušek integrity pilot tak, aby mohlo být pokračováno v zakázce. Předpoklad zahájení těchto prací je cca polovina července 2019.

Zároveň byla vypsána nová veřejná soutěž na zhotovitele, který by tuto stavbu zdárně  dokončil.

 

Ujišťujeme Vás, že ze strany investora a technického dozoru stavby budou provedena taková opatření, aby bylo ve výstavbě  na základě nové soutěže s následným zhotovitelem  co nejdříve pokračováno .

 

 

                                                                                                                                                                                                      S pozdravem                         M. Týnek

 

 

 

 

 

 Miroslav Týnek

 mostní technik MH

 

  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

  příspěvková organizace

  Zborovská 11

  150 21 Praha 5

 

mob. 736 623 728

e-mail: miroslav.tynek@ksus.cz


Publikováno 2. 7. 2019 5:51
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Společnost Triangles nabízí volné pracovní místo švadleny

švadlena.pdf


Publikováno 24. 5. 2019 16:19
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výstava Střední Čechy během stavovského povstání (1618-1621)

Výstava Střední Čechy během stavovského povstání (1618-1621).

Třicetiletá válka (1618-1648) byla nestrašnější válkou, která kdy postihla naše území. Stovky vesnic zanikly, tisíce lidí utekli nebo zemřeli. V některých oblastech klesal počet obyvatel na 20 i méně procent předválečného stavu. Mimořádně exponovaným regionem byly i Střední Čechy obklopující pražské centrum. V Památníku národního útlaku a odboje (PNÚO) v Panenských Břežanech se od 13. června do 18. července chystáme zpřístupnit putovní výstavu Státního oblastního archivu v Praze pod názvem: „Střední Čechy během stavovského povstání (1618-1621)". Výstava pojednává o samém počátku této války, do které se postupně zapojila velká část Evropy, a která započala právě v našem regionu. Panely oblastního archivu doplníme dobovými předměty ze sbírek OMPV v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, např. archeologickými nálezy z prostoru velkého švédského vojenského tábora u Staré Boleslavi.


Publikováno 12. 5. 2019 19:31
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pronájem nově zrekonstruovaných prostor samostatného objektu U Oličů v Bašti.

Komunitní centrum.jpg

 

 


Publikováno 10. 3. 2019 11:59
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Lukostřelba Klecany

DO-ZLUTEHO[2].pdf


Publikováno 24. 2. 2019 13:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

HOSPIC TEMPUS z.s. - POMOCNÁ RUKA PRO DŮSTOJNÉ POSLEDNÍ DNY

POMOCNÁ RUKA PRO DŮSTOJNÉ POSLEDNÍ DNY 

Hovořit otevřeně o smrti je u nás stále neobvyklá věc. Mnoho let se konec lidského života odehrával především v nemocnicích a ústavech. Teprve v poslední době se více hovoří o tom,

že odchod je přirozená součást života a že lidé v konečném stádiu své vážné nemoci nebo v samotném závěru života mohou zůstávat v rodinném kruhu. V blízkosti svých nejdražších, včetně domácích mazlíčků. Obklopeni věcmi, které vytvářely jejich vzpomínky, radost i žal.

Cesta doprovodit svého příbuzného není jednoduchá. Je plná strachu, bolesti, uvědomění si vlastní smrtelnosti. V této nelehké, ale velmi důležité cestě, pomáhají rodinám týmy mobilní hospicové péče.

Jedním z nich je domácí Hospic Tempus, z.s.

Domácí hospic působí v oblasti Mělnicka a Prahy – východ.

S úctou a pokorou pomáhá lidem, kteří se ocitli v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci a přejí si strávit své poslední dny doma, v kruhu milující rodiny. 

Mobilní hospic poskytuje domácí zdravotní péči, pečovatelské a odlehčovací služby. Nabízí též psycho - sociální podporu klientovi a jeho rodině, zprostředkovává duchovní pomoc, pokud si ji rodina či nemocný přeje.

„Náš tým tvoří lékařka s atestací z paliativní medicíny, všeobecné zdravotní sestry, pečovatelka, psychosociální pracovník a duchovní. Každá z nás má zkušenosti s osobami se zdravotním postižením, s paliativními pacienty a dlouhodobě nemocnými. Pravidelně se školíme a účastníme seminářů, certifikovaných kurzů jako je např. hojení chronických ran, močová katetrizace muže, bazální stimulace…“

Tým mobilního hospice je rodině přijaté do péče k dispozici 24 hodiny denně, 7 dní v týdnu, klienti mohou využít nepřetržité telefonní pomoci.

Zdravotní sestry pravidelně dochází do domácnosti, kontrolují zdravotní stav, podávají infuze a injekce včetně opiátů, převazují rány, měří fyziologické funkce, radí s pitným režimem a stravou a také ohledně příznaků těžké nemoci jako je bolest, dušnost, nevolnost. Vysvětlí, jak manipulovat s nepohyblivým pacientem, naučí rodinu pacienta polohovat a jak o něj celkově pečovat.

Domácí hospic zajišťuje pomůcky usnadňující péči o nemocného v jeho domově, od polohovacího lůžka až po přenosný koncentrátor kyslíku.

 

Důležité je též vytvořit dostatek času a prostoru pro načerpání nových sil a odpočinku pečující rodině. Odlehčovací služba u nás znamená, že náš pracovník zůstává u nemocného a pečující si zařídí své neodkladné záležitosti.

Uvědomujeme si, že nejdůležitější je pro rodinu a umírajícího společně strávený čas, přestože prožívají nejtěžší okamžiky života.

V této těžké chvíli je vám domácí hospic oporou a nadějí.

Kontakty: HOSPIC TEMPUS z.s., e-mail: hospic@hospictempus.cz, tel.: +420 720 557 554, www.hospitempus.cz

 letáček Hospic Tempus, z.s..pdf

 

 

 

 

 

 


Publikováno 20. 1. 2019 14:55
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

OZNÁMENÍ - úplná uzavírka sil.č. III/2427 z důvodu provádění opravy mostu ev.č. 2427-1

Informace-uzavírka mostu.doc


Publikováno 14. 11. 2018 8:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Evidence pálení - prostřednictvím internetu

Prezentace evidence paleni.pdf

2015_04_21_Dopis starostùm_paleni.doc


Publikováno 27. 4. 2015 7:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1

19. 8. Ludvík

Zítra: Bernard

Aktuality

 

Aktuality

https://docs.google.com/forms/d/18rCoN12F_u3Q4W7IKUkRIiNzNUttGsANqNeeaCcfjsM/viewform

MAS Nad Prahou

www.nadprahou.eu

Svazek obcí Dolní Povltaví

www.dolnipovltavi.eu

Líbí se vám naše nové stránky?
a) ano
  
 985
b) ne
  
 737
Jste spokojeni s poplatkem za popelnice v roce 2015? (cena za osobu 700,-Kč)
a) ano
  
 667
b) ne
  
 702

Měli by jste zájem o Facebook obce Klíčany?Od 10. 3. 2019 12:23 celkem hlasů: 0

Návštěvnost stránek

078356