Aktuality


Novější 1

Seznam plánovaných odstávek ČEZ 30.10.2019

Seznam plánovaných odstávek ČEZ.docx


Publikováno 11. 10. 2019 7:24
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Aktuální informace most 2447-1 Klíčany

Dobrý den,

zasílám opět  krátkou aktuální  informaci k mostu 2447-1 Klíčany :

 

K  26.9. byl ukončen příjem nabídek do nové veřejné soutěže na opravu mostu. V současné době probíhá vyhodnocení této veřejné soutěže a tím dokončení výběru nového zhotovitele.

Pokud nenastanou nepředvídané komplikace, předpokládáme nástup nového zhotovitele na stavbu cca do 1 měsíce  (v odhadovaném termínu je zahrnut i podpis SoD a lhůta na případné odvolání).

 

         Jakmile budu vědět něco nového, budu vás opět informovat .

 

                                                                                                                                                                    S pozdravem                   M. Týnek

 

 

 


Publikováno 3. 10. 2019 17:09
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Seznam plánovaných odstávek ČEZ 8.10.2019

Seznam plánovaných odstávek CEZ.pdf


Publikováno 26. 9. 2019 19:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Přijímacího řízení pro obsazení volné pracovní pozice - účetní

Vyhlášení_pÅijímacího_Åízení_-_VÅ-ÃÄETNà - 20_09_2019.pdf


Publikováno 22. 9. 2019 6:55
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Jóga pro začátečníky v Panenských Břežanech

Plakat_joga_A3_Facebook (1).jpg


Publikováno 17. 9. 2019 19:14
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Svoz nebezpečného odpadu 26.10.2019

Leták MSNO podzim 2019 KlíÄany.pdf


Publikováno 17. 9. 2019 6:53
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dětská skupina - Panenské Břežany

Obec Panenské Břežany nově otevírá Dětskou skupinu pro děti od 3
let. Nejedná se o hlídací zařízení, Plán výchovy a péče
vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. Nabízíme posledních pár volných
míst. Podmínkou k přijetí je řádné očkování dítěte.
Zájemci o umístění dítěte se mohou hlásit na e-mail:
starosta@panenskebrezany.cz


Publikováno 17. 9. 2019 6:49
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Aktuální informace most 2447-1 Klíčany

Dobrý den,

Dovoluji si vám opět zaslat krátkou aktuální  informaci k mostu 2447-1 Klíčany :

Provedené zkoušky pilot byly dokončeny s  pozitivním výsledkem a bylo potvrzeno, že beton dříků pilot je bez přerušení.

Bohužel z proběhlé veřejné soutěže nevzešel nový zhotovitel, protože 2 firmy, které se přihlásily, nakonec neposkytly součinnost a soutěž proto musela být zrušena. Z důvodu naplněných kapacit stavebních firem a nedostatečného počtu pracovních sil bohužel toto není první soutěž, která musela být na KSÚS opakována. Po domluvě s projektantem, a na základě výše uvedeného, byla provedena aktualizace projektové dokumentace pro zadání stavby a následně  byla  vyhlášena soutěž nová, která právě probíhá.  O jejím výsledku vás budu samozřejmě opět  informovat .

 

                                                                                                                                                                                          S pozdravem                   M. Týnek

 

 

 

 

 

 Miroslav Týnek

 mostní technik MH


Publikováno 26. 8. 2019 17:07
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Aktuální informaci k mostu 2447-1 Klíčany

Dobrý den,

Dovoluji si vám zaslat krátkou aktuální informaci k mostu 2447-1 Klíčany :

Od pondělí  22.7. 2019  začne na stavbě probíhat odtěžování zemního tělesa, odbourání hlav pilot a provedení zkoušek integrity pilot, jak jsem informoval v minulém emailu. Bohužel tedy od tohoto data zde již nebude možný průjezd .

Nástup nového  zhotovitele na dokončení rekonstrukce mostu, který je právě vybírán  veřejnou soutěží, předpokládáme v průběhu měsíce  srpna.  Jakmile budu vědět více, budu vás samozřejmě  informovat .

 

 

                                                                                                                                                                                                                               S pozdravem                   M. Týnek

 

 

 

 

 

 

 Miroslav Týnek

 mostní technik MH

 

  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

  příspěvková organizace

  Zborovská 11

  150 21 Praha 5

 

mob. 736 623 728

e-mail: miroslav.tynek@ksus.cz


Publikováno 20. 7. 2019 7:06
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Opravy mostu 2447-1 Klíčany

Dobrý den,

Dovoluji si vám zaslat aktuální informaci k problematice opravy mostu 2447-1 Klíčany :

Zhotoviteli MPS Čepí  bylo předáno staveniště výše uvedeného mostu 15.10.2018. Od tohoto data bylo na  stavbě  provedeno pokácení stromů, odfrézování vozovky, snesení mostního svršku a provedena kompletní demolice stávajícího mostního objektu, který byl v havarijním stavu. Následně byly provedeny vrtané piloty pro nový mostní objekt. Dne 13.12. 2018 byla stavba, na základě nevhodných klimatických podmínek, přerušena.  Bohužel zhotovitel po zimní technologické přestávce neobnovil stavební práce, a to zřejmě z  kapacitních důvodů. Vůči zhotoviteli tedy začalo být od 1.5. 2019  uplatňováno penále dle smlouvy o dílo a  průběžně byl vyzýván, aby pokračoval v realizaci stavby. Protože zhotovitel na tyto výzvy nereagoval,  odstoupila KSÚS dopisem 30.5. 2019  od SoD na opravu tohoto mostu s tím, že bude vzniklou škodu po zhotoviteli vymáhat.

 

V současné době KSÚS připravuje odtěžení zemního tělesa, odbourání hlav pilot a provedení zkoušek integrity pilot tak, aby mohlo být pokračováno v zakázce. Předpoklad zahájení těchto prací je cca polovina července 2019.

Zároveň byla vypsána nová veřejná soutěž na zhotovitele, který by tuto stavbu zdárně  dokončil.

 

Ujišťujeme Vás, že ze strany investora a technického dozoru stavby budou provedena taková opatření, aby bylo ve výstavbě  na základě nové soutěže s následným zhotovitelem  co nejdříve pokračováno .

 

 

                                                                                                                                                                                                      S pozdravem                         M. Týnek

 

 

 

 

 

 Miroslav Týnek

 mostní technik MH

 

  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

  příspěvková organizace

  Zborovská 11

  150 21 Praha 5

 

mob. 736 623 728

e-mail: miroslav.tynek@ksus.cz


Publikováno 2. 7. 2019 5:51
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Aktuality

 

Aktuality

https://docs.google.com/forms/d/18rCoN12F_u3Q4W7IKUkRIiNzNUttGsANqNeeaCcfjsM/viewform

MAS Nad Prahou

www.nadprahou.eu

Svazek obcí Dolní Povltaví

www.dolnipovltavi.eu

Líbí se vám naše nové stránky?
a) ano
  
 1041
b) ne
  
 753
Jste spokojeni s poplatkem za popelnice v roce 2015? (cena za osobu 700,-Kč)
a) ano
  
 686
b) ne
  
 719

Měli by jste zájem o Facebook obce Klíčany?Od 10. 3. 2019 12:23 celkem hlasů: 0

Návštěvnost stránek

080498