image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Andělky

KlíÄany leták.pdf


Publikováno 12. 11. 2019 19:32
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Tvořivé děti

TvoÅivé dÄti.doc


Publikováno 12. 11. 2019 19:31
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Aktuální informace most 2447-1 Klíčany 11-2019

Dobrý den,

zasílám opět  krátkou aktuální  informaci k mostu 2447-1 Klíčany, i když bohužel SoD se zhotovitelem stále není podepsaná .

 

V současné době zhotovitel doplňuje doklady dle zadávací dokumentace před podpisem smlouvy o dílo.

 

Jakmile dojde k vlastnímu podpisu SoD, budu vás opět informovat .

 

                                                                                                                                                                    S pozdravem                   M. Týnek

 

 

 

 

 

 Miroslav Týnek

 mostní technik MH

 

  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

  příspěvková organizace

  Zborovská 11

  150 21 Praha 5

 

mob. 736 623 728

e-mail: miroslav.tynek@ksus.cz


Publikováno 11. 11. 2019 12:05
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oznámení o volném pracovním místě Obec Postřižín

DÄtská skupina výbÄrové Åízení.pdf


Publikováno 23. 10. 2019 6:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Seznam plánovaných odstávek ČEZ 30.10.2019

Seznam plánovaných odstávek ČEZ.docx


Publikováno 11. 10. 2019 7:24

Aktuální informace most 2447-1 Klíčany

Dobrý den,

zasílám opět  krátkou aktuální  informaci k mostu 2447-1 Klíčany :

 

K  26.9. byl ukončen příjem nabídek do nové veřejné soutěže na opravu mostu. V současné době probíhá vyhodnocení této veřejné soutěže a tím dokončení výběru nového zhotovitele.

Pokud nenastanou nepředvídané komplikace, předpokládáme nástup nového zhotovitele na stavbu cca do 1 měsíce  (v odhadovaném termínu je zahrnut i podpis SoD a lhůta na případné odvolání).

 

         Jakmile budu vědět něco nového, budu vás opět informovat .

 

                                                                                                                                                                    S pozdravem                   M. Týnek

 

 

 


Publikováno 3. 10. 2019 17:09
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Přijímacího řízení pro obsazení volné pracovní pozice - účetní

Vyhlášení_pÅijímacího_Åízení_-_VÅ-ÃÄETNà - 20_09_2019.pdf


Publikováno 22. 9. 2019 6:55
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Jóga pro začátečníky v Panenských Břežanech

Plakat_joga_A3_Facebook (1).jpg


Publikováno 17. 9. 2019 19:14
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dětská skupina - Panenské Břežany

Obec Panenské Břežany nově otevírá Dětskou skupinu pro děti od 3
let. Nejedná se o hlídací zařízení, Plán výchovy a péče
vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. Nabízíme posledních pár volných
míst. Podmínkou k přijetí je řádné očkování dítěte.
Zájemci o umístění dítěte se mohou hlásit na e-mail:
starosta@panenskebrezany.cz


Publikováno 17. 9. 2019 6:49
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Aktuální informace most 2447-1 Klíčany

Dobrý den,

Dovoluji si vám opět zaslat krátkou aktuální  informaci k mostu 2447-1 Klíčany :

Provedené zkoušky pilot byly dokončeny s  pozitivním výsledkem a bylo potvrzeno, že beton dříků pilot je bez přerušení.

Bohužel z proběhlé veřejné soutěže nevzešel nový zhotovitel, protože 2 firmy, které se přihlásily, nakonec neposkytly součinnost a soutěž proto musela být zrušena. Z důvodu naplněných kapacit stavebních firem a nedostatečného počtu pracovních sil bohužel toto není první soutěž, která musela být na KSÚS opakována. Po domluvě s projektantem, a na základě výše uvedeného, byla provedena aktualizace projektové dokumentace pro zadání stavby a následně  byla  vyhlášena soutěž nová, která právě probíhá.  O jejím výsledku vás budu samozřejmě opět  informovat .

 

                                                                                                                                                                                          S pozdravem                   M. Týnek

 

 

 

 

 

 Miroslav Týnek

 mostní technik MH


Publikováno 26. 8. 2019 17:07
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář