image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


1 5 8 10 12 Starší

Aktuální informace most 2447-1 Klíčany

Dobrý den,

Dovoluji si vám opět zaslat krátkou aktuální  informaci k mostu 2447-1 Klíčany :

Provedené zkoušky pilot byly dokončeny s  pozitivním výsledkem a bylo potvrzeno, že beton dříků pilot je bez přerušení.

Bohužel z proběhlé veřejné soutěže nevzešel nový zhotovitel, protože 2 firmy, které se přihlásily, nakonec neposkytly součinnost a soutěž proto musela být zrušena. Z důvodu naplněných kapacit stavebních firem a nedostatečného počtu pracovních sil bohužel toto není první soutěž, která musela být na KSÚS opakována. Po domluvě s projektantem, a na základě výše uvedeného, byla provedena aktualizace projektové dokumentace pro zadání stavby a následně  byla  vyhlášena soutěž nová, která právě probíhá.  O jejím výsledku vás budu samozřejmě opět  informovat .

 

                                                                                                                                                                                          S pozdravem                   M. Týnek

 

 

 

 

 

 Miroslav Týnek

 mostní technik MH


Publikováno 26. 8. 2019 17:07
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Aktuální informaci k mostu 2447-1 Klíčany

Dobrý den,

Dovoluji si vám zaslat krátkou aktuální informaci k mostu 2447-1 Klíčany :

Od pondělí  22.7. 2019  začne na stavbě probíhat odtěžování zemního tělesa, odbourání hlav pilot a provedení zkoušek integrity pilot, jak jsem informoval v minulém emailu. Bohužel tedy od tohoto data zde již nebude možný průjezd .

Nástup nového  zhotovitele na dokončení rekonstrukce mostu, který je právě vybírán  veřejnou soutěží, předpokládáme v průběhu měsíce  srpna.  Jakmile budu vědět více, budu vás samozřejmě  informovat .

 

 

                                                                                                                                                                                                                               S pozdravem                   M. Týnek

 

 

 

 

 

 

 Miroslav Týnek

 mostní technik MH

 

  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

  příspěvková organizace

  Zborovská 11

  150 21 Praha 5

 

mob. 736 623 728

e-mail: miroslav.tynek@ksus.cz


Publikováno 20. 7. 2019 7:06
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Opravy mostu 2447-1 Klíčany

Dobrý den,

Dovoluji si vám zaslat aktuální informaci k problematice opravy mostu 2447-1 Klíčany :

Zhotoviteli MPS Čepí  bylo předáno staveniště výše uvedeného mostu 15.10.2018. Od tohoto data bylo na  stavbě  provedeno pokácení stromů, odfrézování vozovky, snesení mostního svršku a provedena kompletní demolice stávajícího mostního objektu, který byl v havarijním stavu. Následně byly provedeny vrtané piloty pro nový mostní objekt. Dne 13.12. 2018 byla stavba, na základě nevhodných klimatických podmínek, přerušena.  Bohužel zhotovitel po zimní technologické přestávce neobnovil stavební práce, a to zřejmě z  kapacitních důvodů. Vůči zhotoviteli tedy začalo být od 1.5. 2019  uplatňováno penále dle smlouvy o dílo a  průběžně byl vyzýván, aby pokračoval v realizaci stavby. Protože zhotovitel na tyto výzvy nereagoval,  odstoupila KSÚS dopisem 30.5. 2019  od SoD na opravu tohoto mostu s tím, že bude vzniklou škodu po zhotoviteli vymáhat.

 

V současné době KSÚS připravuje odtěžení zemního tělesa, odbourání hlav pilot a provedení zkoušek integrity pilot tak, aby mohlo být pokračováno v zakázce. Předpoklad zahájení těchto prací je cca polovina července 2019.

Zároveň byla vypsána nová veřejná soutěž na zhotovitele, který by tuto stavbu zdárně  dokončil.

 

Ujišťujeme Vás, že ze strany investora a technického dozoru stavby budou provedena taková opatření, aby bylo ve výstavbě  na základě nové soutěže s následným zhotovitelem  co nejdříve pokračováno .

 

 

                                                                                                                                                                                                      S pozdravem                         M. Týnek

 

 

 

 

 

 Miroslav Týnek

 mostní technik MH

 

  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

  příspěvková organizace

  Zborovská 11

  150 21 Praha 5

 

mob. 736 623 728

e-mail: miroslav.tynek@ksus.cz


Publikováno 2. 7. 2019 5:51
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

HOSPIC TEMPUS z.s. - POMOCNÁ RUKA PRO DŮSTOJNÉ POSLEDNÍ DNY

POMOCNÁ RUKA PRO DŮSTOJNÉ POSLEDNÍ DNY 

Hovořit otevřeně o smrti je u nás stále neobvyklá věc. Mnoho let se konec lidského života odehrával především v nemocnicích a ústavech. Teprve v poslední době se více hovoří o tom,

že odchod je přirozená součást života a že lidé v konečném stádiu své vážné nemoci nebo v samotném závěru života mohou zůstávat v rodinném kruhu. V blízkosti svých nejdražších, včetně domácích mazlíčků. Obklopeni věcmi, které vytvářely jejich vzpomínky, radost i žal.

Cesta doprovodit svého příbuzného není jednoduchá. Je plná strachu, bolesti, uvědomění si vlastní smrtelnosti. V této nelehké, ale velmi důležité cestě, pomáhají rodinám týmy mobilní hospicové péče.

Jedním z nich je domácí Hospic Tempus, z.s.

Domácí hospic působí v oblasti Mělnicka a Prahy – východ.

S úctou a pokorou pomáhá lidem, kteří se ocitli v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci a přejí si strávit své poslední dny doma, v kruhu milující rodiny. 

Mobilní hospic poskytuje domácí zdravotní péči, pečovatelské a odlehčovací služby. Nabízí též psycho - sociální podporu klientovi a jeho rodině, zprostředkovává duchovní pomoc, pokud si ji rodina či nemocný přeje.

„Náš tým tvoří lékařka s atestací z paliativní medicíny, všeobecné zdravotní sestry, pečovatelka, psychosociální pracovník a duchovní. Každá z nás má zkušenosti s osobami se zdravotním postižením, s paliativními pacienty a dlouhodobě nemocnými. Pravidelně se školíme a účastníme seminářů, certifikovaných kurzů jako je např. hojení chronických ran, močová katetrizace muže, bazální stimulace…“

Tým mobilního hospice je rodině přijaté do péče k dispozici 24 hodiny denně, 7 dní v týdnu, klienti mohou využít nepřetržité telefonní pomoci.

Zdravotní sestry pravidelně dochází do domácnosti, kontrolují zdravotní stav, podávají infuze a injekce včetně opiátů, převazují rány, měří fyziologické funkce, radí s pitným režimem a stravou a také ohledně příznaků těžké nemoci jako je bolest, dušnost, nevolnost. Vysvětlí, jak manipulovat s nepohyblivým pacientem, naučí rodinu pacienta polohovat a jak o něj celkově pečovat.

Domácí hospic zajišťuje pomůcky usnadňující péči o nemocného v jeho domově, od polohovacího lůžka až po přenosný koncentrátor kyslíku.

 

Důležité je též vytvořit dostatek času a prostoru pro načerpání nových sil a odpočinku pečující rodině. Odlehčovací služba u nás znamená, že náš pracovník zůstává u nemocného a pečující si zařídí své neodkladné záležitosti.

Uvědomujeme si, že nejdůležitější je pro rodinu a umírajícího společně strávený čas, přestože prožívají nejtěžší okamžiky života.

V této těžké chvíli je vám domácí hospic oporou a nadějí.

Kontakty: HOSPIC TEMPUS z.s., e-mail: hospic@hospictempus.cz, tel.: +420 720 557 554, www.hospitempus.cz

 letáček Hospic Tempus, z.s..pdf

 

 

 

 

 

 


Publikováno 20. 1. 2019 14:55
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

OZNÁMENÍ - úplná uzavírka sil.č. III/2427 z důvodu provádění opravy mostu ev.č. 2427-1

Informace-uzavírka mostu.doc


Publikováno 14. 11. 2018 8:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Evidence pálení - prostřednictvím internetu

Prezentace evidence paleni.pdf

2015_04_21_Dopis starostùm_paleni.doc


Publikováno 27. 4. 2015 7:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Odebírání aktualit zasláním na Váš e-mail

Nové stránky obce umožňují zasílání aktualit na Váš e-mail

Postup:

V rubrice Aktuality klikněte na kolonku Přihlásit se k odběru novinek a vyplňte Váš e-mail.

Po vložení nové aktuality Vám bude zaslán e-mail.


Publikováno 5. 10. 2014 14:08
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nové webové stránky obce Klíčany

V rubrice Anketa můžete ohodnotit nové stránky obce.

 

Děkujeme OÚ Klíčany


Publikováno 22. 6. 2014 8:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

1 5 8 10 12 Starší